No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dilluns, de novembre 13, 2006

Quasi 15 anys de feina (I)

L’any 1992 quatre entitats de Sabadell van organitzar les jornades de debat “El Quart Cinturó i el medi ambient”. Aquesta primera col·laboració entre l’ADENC, la Unió Excursionista de Sabadell (UES), la Unió de Pagesos i la Comissió Ecològica de la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell va ser l’embrió de Quart Cinturó: Quitrà o Vida?.

No es tractava d’una entitat ni d’una coordinadora, simplement de posar nom a un vincle estable amb l’objectiu comú de generar debat i qüestionar el Quart Cinturó. El 29 de maig de 1994 va tenir lloc el primer acte reivindicatiu massiu contra el Quart Cinturó: una marxa al bosc de Can Deu, en què van participar 4.000 persones i que va rebre el suport de més de setanta entitats d'arreu del Vallès.

A partir de l’experiència de Quitrà o Vida? va sorgir la necessitat de coordinar-se amb entitats d’altres poblacions, i així va néixer la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC). Des dels seus inicis, la CCQC presentava aspectes innovadors. Per exemple, en la seva composició, perquè incorporava entitats i persones a títol individual. D’altra banda, es volia agrupar tot tipus de col·lectius del conjunt del territori afectat, superant el marc estrictament ecologista. Per aquest motiu es van dedicar molts esforços a incorporar associacions veïnals, partits polítics, entitats culturals, sindicats, AMPA’s, grups de cultural popular, etc.

També van ser innovadors altres aspectes: totes les decisions es prenien en reunions plenàries, formades per totes les persones assistents, ja fos en representació d’un col·lectiu o a títol personal. Per tant, absència d’un òrgan decisori electe i, d’altra banda, absència de la figura del portaveu únic. Inicialment, les reunions es feien cada cop en una població, tot i que amb el pas del temps, el fet de mantenir molts membres actius a Sabadell va convertir aquesta població en una mena de seu de les plenàries. Al llarg de tots aquests anys, la CCQC ha estat diversa fins i tot en els aspectes més formals: el telèfon i el fax corresponen a una de les entitats, l’adreça postal a una de les persones actives, la pàgina web la manté un altre membre actiu, les reunions es fan a la seu d’una altra de les entitats... I tot aquest treball s’ha fet sempre des del voluntariat i la cooperació entre les diferents organitzacions.