No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

diumenge, de febrer 11, 2007

UN TRAM DEL QUART CINTURÓ HA APAREGUT PER SORPRESA A VILADECAVALLS


Diumenge, membres de la CCQC han reproduït un tram del Quart Cinturó al seu pas pel barri de Can Trias, a Viladecavalls. En aquest punt, així com a Abrera i a tota la façana nord de Terrassa, la també anomenada Autovia Orbital passa a escassos 50 metres dels habitatges, de forma que aquestes zones veuran agreujada severament la seva qualitat paisatgística, acústica i ambiental.

Un impacte causat per una autovia que no solucionarà els àmbits de congestió en la mobilitat quotidiana en la Regió Metropolitana, i que, per tant, s’erigeix com un monument caríssim a la inutilitat i ineficiència.

L’únic tram licitat i adjudicat del Terrassa-Abrera, aquest Terrassa- Viladecavalls, suposa una afectació directa als barris de Can Trias, i de la façana nord de Terrassa, amb uns severs impactes, i amb un final de traçat que converteix aquesta macro autovia en una ratera al nord de Terrassa. Allí, el projecte executiu acaba l’autovia una mica més enllà del torrent de Can Bogunyà, i només l’enllaça amb l’avinguda de Catalunya per un vial, que en sentit oest-est aprofita un carrer de Terrassa.

En conclusió, si a Terrassa li calia una ronda nord i una millora de la carretera que l’enllaça amb Martorell, el Quart Cinturó suposa vestir amb luxe onerós una necessitat mentre d’altres de prioritàries (xarxa de Rodalies de RENFE, articulació d’una xarxa de mobilitat pública a la Regió Metropolitana, millores en la xarxa existent de carreteres...) continuen en el calaix de l’oblit de la despesa pública.

Sense tenir en compte que el Quart Cinturó provocarà la fragmentació i pèrdua d’espais naturals, i un augment de la pressió urbanística, arguments reiteratius de la Campanya, poden les diferents administracions públiques continuar apostant per una infraestructura que perpetua un sistema de mobilitat que ens mena de dret a un futur negre i ben científicament diagnosticat?

Necessitem urgentment que les nostres administracions sàpiguen vetllar pels interessos estratègics del nostre país. I no és massa clar que continuar apostant pel Quart Cinturó sigui una aposta estratègica, ans al contrari.

On és l’articulació d’una xarxa de mobilitat sostenible i universalment accessible? Els diners enterrats al Quart Cinturó.

Això sí, apel·lacions des de les administracions a la responsabilitat no en faltaran.Aquest text és un resum de la nota de premsa elaborada per la CCQC.