No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dimecres, de novembre 15, 2006

NO AL QUART CINTURÓ. MÉS I MILLORS TRENS!!!


La Campanya Contra el Quart Cinturó ha realitzat avui dia 15 de novembre una acció informativa al'estació de RENFE Centre de Granollers per denunciar la desviació dels recursos públics cap a la xarxa de mobilitat amb vehicle privat i en detriment de l'atenció necessària de la xarxa de transport públic. L'acció realitzada per 3 persones disfressades de sardines que, alhora que repartien algunes llaunes de sardines i fulls informatius, reproduïen simbòlicament com viatgen els usuaris de transport públic. Aquesta és una acció programada per la Campanya des de fa temps per tal decontribuir a la difusió de la manifestació contra el QC convocada per al 3 dedesembre a Sabadell.

Malauradament, perquè tant de bo no existissin, coincideix en el temps amb els incidents greus que està tenint la xarxa de transport ferroviari (23 en els darrers mesos). Aquests fets posen de relleu que els problemes no són exclussivament de gestió, sinó que són de planificació i execució de compromissos d'inversions. La manca d'inversió a la xarxa de Rodalies de RENFE els darrers anys i le sobres de la nova via del TAV estan fent emergir el descuit amb què l'Estat tracta els mitjans de transport públic. Tot això mentre ens bombardegen contínuament amb missatges apel·lant a la responsabilitat dels ciutadans davant el canvi climàtic i convidant-nos a desplaçar-nos de la manera més sostenible possible.

El creixement dels usuaris de Rodalies els 10 darrers anys s'ha doblat, però les inversions han estat pràcticament inexistents. Els trens de rodalies són insuficients i estan massificats (viatgem com a sardines). A més, l'estat depriment de les estacions i les dificultats d'accessibilitat es perpetuen enel temps. Durant l'any 2006 l'Estat ha iniciat la licitació del tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó, amb un pressupost de 254 milions d'euros. Aquest és l'import que ara l'Estat promet (ja ho veurem si ho farà) invertir a la xarxa deRodalies, un import que fa anys que ens vénen anunciant. Amb els diners que costaria el Quart Cinturó en la seva totalitat es podria millorar molt significativament el servei de la xarxa actual, augmentar les freqüències, i fins i tot projectar i construir noves línies que contribueixin a convertir el transport públic en una opció digna i competitiva, energèticament eficient, i ambientalment sostenible.

Aquestes setmanes els partits polítics amb representació parlamentària estan negociant els pressupostos de l’estat del 2007. Mentre alguns sectors pressionen perquè s’acabi d'executar el Quart Cinturó fins a Granollers iSant Celoni, amb l’únic argument que cal atreure inversió per ainfraestructures a Catalunya, moltes entitats i persones ens oposem al QuartCinturó perquè pensem que hi ha inversions molt més necessàries i prioritàries. Entre aquestes inversions imprescindibles hi ha la millora dela xarxa de Rodalies de RENFE.

La construcció del Quart Cinturó comportaria la pèrdua irreversible de molts espais agrícoles i forestals de gran valor natural i paisatgístic, els quals també compleixen una funció social i lúdica. El Quart Cinturó fragmentaria el territori i fomentaria l’especulació. A més, el Quart Cinturó no resoldria els problemes de mobilitat, per als quals hi ha solucions més sostenibles, com ara la millora de la xarxa de carreteres secundàries, l’eliminació delspeatges i la potenciació d’un model de transport públic basat en el ferrocarril.

NO AL QUART CINTURÓ. MÉS I MILLORS TRENS!!!