No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dilluns, d’abril 16, 2007

LA CCQC DEMANA L’ANUL·LACIÓ DE L’ESTUDI ENCARREGAT PEL DPTOP

LA CCQC DEMANA A ERC i ICV-EUiA QUE SOL·LICITIN L’ANUL·LACIÓ DE L’ESTUDI ENCARREGAT PEL DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL


El diumenge 6 de maig: remarcatge del GR-97 i dels indrets amenaçats per la construcció del Quart Cinturó

La Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC) ha demanat a ERC i ICV-EUiA que sol·licitin al Govern de Catalunya la suspensió dels tràmits iniciats per l’empresa pública GISA per encarregar un estudi del traçat del tram Sabadell-Granollers-La Roca del Vallès del Quart Cinturó.

Tot i les declaracions de sorpresa i discrepància manifestades per d’ambdues formacions polítiques, des de la CCQC considerem que cal una actuació ferma i reglada per anul·lar l’actual encàrrec del tram Sabadell-Granollers-la Roca del Vallès del Quart Cinturó. Atesa la transcendència de l’acte administratiu promogut pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP) cal esperar d’ERC i ICV-EUiA una resposta eficient per evitar l’adjudicació de l’esmentat encàrrec tècnic.

DPTOP recupera el projecte inicial del Quart Cinturó?

A partir de la documentació del concurs públic per a l’adjudicació de l’estudi es constata que el que es pretén és construir una autovia de dos carrils per sentit amb una velocitat de projecte de 120 km/h, lluny per tant del tipus de via proposat en l'estudi de la UPC. L’àmbit d’estudi del traçat coincideix amb les zones agroforestals més ben conservades de la plana del Vallès. Tot plegat, doncs, un conjunt de requeriments tècnics coincidents amb les característiques del projecte inicial del Ministerio de Fomento.

La Generalitat prioritza l’acord amb el Ministerio per davant del diàleg a Catalunya?

En aquesta documentació, també s’exposa que l’objectiu de l’estudi és avaluar, analitzar i valorar les diferents propostes definides, fins ara, per part del Ministerio de Fomento i del DPTOP. En aquest sentit, amb l’encàrrec de l'estudi es pretén accelerar i prioritzar un acord entre el Ministerio de Fomento i DPTOP pel que fa a aquest darrer tram del Quart Cinturó.

Aquesta decisió de la Conselleria de Política Territorial evidencia el poc interès real en debatre i acordar quines són les mesures i actuacions més eficients i ambientals que cal executar en l’àmbit del Vallès. També significa una renuncia al consens polític i social pel que fa a les inversions necessàries a la comarca. I finalment, aquesta aposta del DPTOP implica un pas enrere pel que fa a la sostenibilitat i qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del Vallès.

La CCQC convoca una nova jornada de conscienciació

La demanda d'anul·lació de la licitació de l'estudi és una de les actuacions acordades en la darrera reunió de la CCQC realitzada el passat dissabte 14 d’abril a Marata (les Franqueses del Vallès), ja programada en la reunió del 17 de març. La CCQC anuncia alhora el remarcatge del sender de gran recorregut (GR-97) el diumenge 6 de maig, senyalització que es farà de manera coordinada en tot el seu recorregut entre grups dels diferents municipis per on discorre la seva traça. Recordem que el GR-97 enllaça la Tordera i el Llobregat, entre Sant Celoni i Abrera, seguint una traça paral·lela a la projectada en el Quart Cinturó, i posant de relleu el ric patrimoni paisatgístic i cultural que desapareixeria si el Quart Cinturó fos construït.

La setmana anterior al 6 de maig donarem a conèixer els punts i hores de trobada dels diferents grups per senyalitzar els diversos trams.

Campanya Contra el Quart Cinturó
El Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès, 16 d'abril de 2007

1 Comments:

At 5:45 p. m., Blogger Biby Cletus said...

Nice post, its a really cool blog that you have here, keep up the good work, will be back.

Warm Regards

Biby Cletus - Blog

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Home