No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dimecres, de novembre 29, 2006

Greus irregularitats i incoherències

Irregularitats:

1.La licitació del tram Viladecavalls-Olesa de Montserrat del QC s'ha fet sense suficient dotació pressupostària en els pressupostos generals de l'estat. Aquest fet, fonament del recurs d'alçada interposat (27 d'octubre), deixa la licitació en una situació irregular. El silenci administratiu al recurs en aquest cas esdevé positiu, de manera que demanarem l'executivitat de la suspensió de la licitació. La possible adjudicació seria feta en frau de llei.

2.El tram corresponent a Abrera afectarà de ple un dels espais incorporats a la Xarxa Natura 2000 (aprovació del mes de setembre), en concret un tram del riu Llobregat i l'espai conegut com Can Morral, a Abrera. Aquesta afectació hauria de suposar la necessària revisió de l'avaluació d'impacte ambiental i la consideració de l'alternativa zero o anàlisi d'alternatives, que necessàriament hauria d'incorporar l'estudi d'altres repartiments modals de la mobilitat. Aquesta demanda ha estat adreçada al Ministerio de Fomento i al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

3.En relació a la licitació de la redacció del projecte executiu de la Ronda Oest de Sabadell, també s'ha presentat un recurs d'alçada atès que l'acte administratiu estava mancat de suficient base jurídica, atesa la inexistència de l'aprovació de l'estudi informatiu. Aquesta licitació també ha de ser considerada suspesa ja que el silenci administratiu és positiu. Cal observar que l'aprovació parcial de la Ronda Oest entre la N-150 i la carretera de Matadepera només pretén posar pressió sobre els ens locals a l'hora de reclamar el tancament de la pota nord amb el Quart Cinturó, aprofitant les inversions de l'Estat a Catalunya.

Incoherència: Paraules d'un Secretari en funcions

El passat divendres el responsable de la redacció i aprovació del Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya proclamà la imminència de l'enllaç entre Terrassa i Sabadell amb el Quart Cinturó. Cal recordar que el PITC estableix que el Quart Cinturó entre Terrassa i Granollers entra en el segon període d'actuació, a partir del 2016, i prèviament ha de ser sotmès a avaluació ambiental, a anàlisi de repartiment modal per eixos de mobilitat i a consideracions del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona. Curiosament, les paraules tampoc no semblen coincidir amb els continguts del pacte de govern de l'Entesa. Cal considerar-les un excés verbal que posa en evidència que el Quart Cinturó no respon a necessitats de mobilitat ni a la rigorositat en la gestió.

1 Comments:

At 9:15 p. m., Anonymous Anònim said...

Durante la sesión plenaria celebrada el miércoles 15 de noviembre de 2006; se llevaron a cabo, las votaciones sobre las enmiendas presentadas por IU-ICV en las secciones de Industria, Turismo y Comercio y de Entes Territoriales

Tanto las enmiendas presentadas en Industria como las presentadas en Entes Territoriales, fueron rechazadas en bloque por el grupo socialista. Dichas enmiendas correspondían principalmente a reivindicaciones de carácter ecológico. A modo de ejemplo, una de ellas se sumaba a la propuesta de Ecologistas en Acción e instaba al Gobierno a la creación de una Agencia de Ahorro Energético. Esta reivindicación se basa en el hecho de que aunque el consumo de electricidad sea necesario; es el causante de un gran daño ambiental y del deterioro del medio ambiente. En los últimos años dicho consumo, se ha incrementado de una manera alarmante en España, provocando una situación absolutamente insostenible, puesto que IU-ICV entiende imprescindible el ahorro energético.
Entre los miembros del grupo socialista en el Congreso, se encuentra Joan Oms i Llohís, líder de Els Verds-Opció Verda (EV-OV) que se adhirió a la candidatura socialista en las generales. EV-OV realizó como resumen de sus reivindicaciones ecologistas, un documento con los 12 puntos básicos para una Catalunya ecológica. En dicho documento se destacaba la importancia de implantar en Catalunya energías limpias y renovables, el reequilibrio territorial y la potenciación de una nueva cultura del agua.
A pesar de la declaración de intenciones realizada por su partido, el diputado miembro del grupo socialista y líder de EV-OV, Joan Oms; votó en contra de todas las enmiendas presentadas por el grupo IU-ICV, siguiendo las directrices socialistas. Esta oposición a dichas enmiendas resulta sorprendente, principalmente por su gran contenido ecológico, puesto que se reclamaba además de la creación de una Agencia de Ahorro Energético apostando por una nueva cultura del agua, la creación también de un centro de innovación tecnológica en energías renovables, y la utilización de los fondos destinados al nuevo 4º Cinturón catalán, a la potenciación de la movilidad y del transporte público, en áreas necesitadas de dichos servicios en Catalunya.
Así pues, aún cuando las enmiendas de IU-ICV coincidían íntegramente con las propuestas de su partido, el señor Oms votó inexplicablemente en contra

 

Publica un comentari a l'entrada

<< Home