No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dimecres, de novembre 14, 2007

UN ALTRE MODEL ÉS POSSIBLE:

CRIDA A LA RESPONSABILITAT DE LA CIUTADANIA I DE LA CLASSE POLÍTICA.

DIUMENGE TOTS A LA MANIFESTACIÓ A GRANOLLERS.
UN ALTRE MODEL ÉS POSSIBLE:CONSTRUÏM-LO.

La Campanya Contra el Quart Cinturó, amb el suport de diverses persones reconegudes dels àmbits de l’associacionisme, l’educació, la cultura, els mitjans de comunicació, la pagesia... del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, presenta avui la manifestació “El Vallès sense el Quart Cinturó” del proper diumenge 18 de novembre entre les Franqueses i Granollers.

La manifestació s'iniciarà a la plaça de l'Ajuntament de les Franqueses a les 11 del matí amb una marxa amb bicicleta i una caravana de tractors que s'afegiran al gruix de manifestants convocats a les 12 del migdia a la plaça de Jaume I (o del Lledoner) de Granollers, per seguir tots plegats enmanifestació fins a la plaça de la Corona, on aproximadament a les 13.45 és llegirà el manifest i es clourà la manifestació.

Avui, una vegada més, com mostra clarament la diversitat de persones que donen suport a la convocatòria, constatem el rebuig que genera l'obstinació de determinats sectors en promoure una via, el Quart Cinturó, que representa ja un model caduc de desenvolupament econòmic i territorial. Un model que pren diferents noms, ara Quart Cinturó, ara B-40, ara Autovia Orbital, aramillora de la connectivitat Baix Llobregat-Vallès, ara C-35, i aquests dies, en la discussió i esmenes dels pressupostos generals de l'Estat, A-7 Vilafranca-Abrera i A-7 Terrassa-Granollers (dotacions per a la redacció dels estudis informatius). Aquesta darrera tramitació amb aquest nom evidencia que el nom no fa la cosa. I això malgrat l'aparent consens a Catalunya i la darrera resolució del Parlament de Catalunya sobre la nova concepció d'aquesta infraestructura i la seva integració en la xarxa de mobilitat. Cal clarificar, per tant, de quin projecte en concret s'està parlant: un projecte amb disseny i concepció estatal, o una via de caràcter comarcal i integrada en una xarxa de mobilitat que prioritzi el transport públic.

El que hi ha subjacent encara és el debat sobre el manteniment o no del mateix model de mobilitat i de desenvolupament econòmic i territorial que representa el Quart Cinturó: la cultura del cotxe, l'organització del territori en base a les carreteres, un model energètic amb una crisi anunciada, la dependència externa de l'economia, el manteniment dels problemes i de l'exclusió social en la mobilitat a la regió metropolitana, la transformació sense aturador del territori, la pèrdua de part del nostre patrimoni històric i cultural i dels nostres espais agraris i naturals, l'empitjorament de la qualitat atmosfèrica i ambiental, el canvi climàtic...

La Campanya, mai cansada de repetir que hi ha altres models possibles ha decidit donar a llum un nou document de proposta, “El Vallès sense el Quart Cinturó”. Aquest document expressa el clar convenciment que és possible millorar la mobilitat i la qualitat territorial a la segona corona metropolitana sense el Quart Cinturó i tot el que aquesta via representa. El document proposa com fer possible la conservació del nostre patrimoni històric i natural, la millora de la cohesió de les nostres ciutat i municipis, la potenciació del dinamisme econòmic, i l'optimització i universalització del dret a la mobilitat sobre unes altres bases: el més alt respecte per la identitat del territori (espais agraris i naturals, sistemes urbans), i una xarxa de mobilitat moderna que sàpiga respondre amb eficiència als reptes d'un entorn metropolità i del compromís amb el medi ambient: lapotenciació del transport públic i la millora de la xarxa secundària de carreteres.

Així es proposa la necessitat de definir el model territorial i d'implementar instruments de protecció i gestió dels espais agronaturals, i d'inserir amb coherència la xarxa de mobilitat en aquest marc. Per ordre de prelació, proposem la creació d'una autoritat regional que gestioni conjuntament tota la xarxa de mobilitat per millorar-ne l'eficiència i l'assoliment d'objectius més ambiciosos en la mobilitat amb transport col·lectiu, la creació d'una veritable xarxa de transport col·lectiu a la segona corona metropolitana i la millora de la xarxa secundària de carreteres, tot avaluat amb anàlisis de corredors i de modalitat de mobilitat.

Denunciem també així la manca de concreció del compromís del Govern de la Generalitat de negociar un nou Pacte Nacional per les Infraestructures i la revisió del Pla d'Infraestructures de Transport de Catalunya durant el 2007 (Pacte de l'Entesa Nacional de Progrés, 2006) amb la participació dels agents econòmics, socials, territorials i ambientals, i el retard en l'aparició dels instruments de planificació territorial que donin coherència a la complexitat de la Regió Metropolitana.

Convidem, per tant, a totes les persones i col·lectius que senten la necessitat de construir un futur molt millor a manifestar-se diumenge per “El Vallès sense el Quart Cinturó”.

La manifestació és un clar NO al vell model de mobilitat, i un contundent SÍ AL VALLÈS SENSE EL QUART CINTURÓ.

Convoca:CAMPANYA CONTRA EL QUART CINTURÓ
El Baix Llobregat, el Penedès i el Vallès