No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

dijous, de febrer 15, 2007

Indret amenaçat (I): Les rieres de Gaià i Sant Jaume

Un espai natural especialment interessant amenaçat pel tram Abrera-Terrassa projecte del Quart Cinturó és el sistema constituït per les rieres de Gaià i Sant Jaume. Les rieres de Gaià i Sant Jaume, així com del torrent de Pegueres, formarien part del conjunt d’espais agroforestals de l’anomenada via verda Obac-Olorda (o també Serra de l’Oleguera), el gran connector biològic entre els espais PEIN de Sant Llorenç del Munt-Serra de l’Obac i de Collserola.

En general, hi trobem una combinació de gran bellesa de boscos mediterranis amb els serratalls fruit de l’erosió de les rieres. Malgrat la font de contaminació que suposen les aigües de la depuradora de Viladecavalls (que aboquen les aigües sense depurar en absolut des de ja fa anys), hi trobem boscos de ribera en molt bon estat de conservació en un marc de gran interès geològic i bellesa paisatgística. En aquests espais fluvials, que encara presenten cabals coherents amb l’estacionalitat característica dels climes mediterranis, s’hi desenvolupen moltes espècies vegetals rares a nivell de Catalunya com són la botja d’aigua (Dorycnium rectum), la Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis aquatica, l’herba morenera (Phagnalon sordidum), el cascall marí (Glaucium flavum), la Barlia robertiana, etc. També hi podem trobar interessants espècies d’ocells i papallones, com per exemple la bella Apatura ilia, papallona que ha registrat un marcada regressió en els seus límits sud de distribució (voltants de Barcelona).

El tram més interessant és el que es localitza al sud de Terrassa, en la zona situada entre Viladecavalls i Ullastrell, justament la zona afectada per la construcció del tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó. Es pot recórrer part d’aquest espai natural en una excursió ben agradable reseguint les marques del GR97, particularment amb la variant que va seguint riera de Gaià avall.

diumenge, de febrer 11, 2007

UN TRAM DEL QUART CINTURÓ HA APAREGUT PER SORPRESA A VILADECAVALLS


Diumenge, membres de la CCQC han reproduït un tram del Quart Cinturó al seu pas pel barri de Can Trias, a Viladecavalls. En aquest punt, així com a Abrera i a tota la façana nord de Terrassa, la també anomenada Autovia Orbital passa a escassos 50 metres dels habitatges, de forma que aquestes zones veuran agreujada severament la seva qualitat paisatgística, acústica i ambiental.

Un impacte causat per una autovia que no solucionarà els àmbits de congestió en la mobilitat quotidiana en la Regió Metropolitana, i que, per tant, s’erigeix com un monument caríssim a la inutilitat i ineficiència.

L’únic tram licitat i adjudicat del Terrassa-Abrera, aquest Terrassa- Viladecavalls, suposa una afectació directa als barris de Can Trias, i de la façana nord de Terrassa, amb uns severs impactes, i amb un final de traçat que converteix aquesta macro autovia en una ratera al nord de Terrassa. Allí, el projecte executiu acaba l’autovia una mica més enllà del torrent de Can Bogunyà, i només l’enllaça amb l’avinguda de Catalunya per un vial, que en sentit oest-est aprofita un carrer de Terrassa.

En conclusió, si a Terrassa li calia una ronda nord i una millora de la carretera que l’enllaça amb Martorell, el Quart Cinturó suposa vestir amb luxe onerós una necessitat mentre d’altres de prioritàries (xarxa de Rodalies de RENFE, articulació d’una xarxa de mobilitat pública a la Regió Metropolitana, millores en la xarxa existent de carreteres...) continuen en el calaix de l’oblit de la despesa pública.

Sense tenir en compte que el Quart Cinturó provocarà la fragmentació i pèrdua d’espais naturals, i un augment de la pressió urbanística, arguments reiteratius de la Campanya, poden les diferents administracions públiques continuar apostant per una infraestructura que perpetua un sistema de mobilitat que ens mena de dret a un futur negre i ben científicament diagnosticat?

Necessitem urgentment que les nostres administracions sàpiguen vetllar pels interessos estratègics del nostre país. I no és massa clar que continuar apostant pel Quart Cinturó sigui una aposta estratègica, ans al contrari.

On és l’articulació d’una xarxa de mobilitat sostenible i universalment accessible? Els diners enterrats al Quart Cinturó.

Això sí, apel·lacions des de les administracions a la responsabilitat no en faltaran.Aquest text és un resum de la nota de premsa elaborada per la CCQC.