No al Quart Cinturó

Bloc d'informació sobre el Quart Cinturó.

divendres, de novembre 17, 2006

Sentència no dictada

Un dels aspectes que actualment passen més desapercebuts quan es parla de la licitació dels 3 trams del Quart Cinturó entre Abrera i Terrassa, és que l'estudi informatiu que va ser presentat l'any 1998 contenia greus errors tècnics.

Per exemple en l'estudi s'aplicava un model de trànsit a la xarxa viària existent per preveure el nombre de vehicles que hi circularien. Doncs bé en aquest model no es tenia en compte la carreteraTerrassa-Rubí (BP-1503). En aquells moments per aquella via hi circulaven diàriament 23.054 vehicles i per poder valorar la importància d'aquest oblit cal tenir en compte que per l'autopista E-9, tram Terrassa-Rubí, el flux era de 8.823 vehicles/dia. Aquest error s'unia a altres defectes greus en l'estudi d'impacteambiental i demostren que el desgavell del Ministeri de Fomento ja ve de lluny.

Per tot aquests motius la CCQC va presentar un contenciós contra l'aprovació de l'estudi informatiu. Aquest contenciós ha passat vàries vicissituds, d'aquestes que malauradament ens té acostumats la lentitut de la justicia a casa nostra. La última va ser aquest any, 2006, quan el mes de juliol 2 dies abansde dictar sentència la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que veia el cas es va declarar incompetent. El curiós del cas és que la pròpia campanya ja havia advertit d'aquesta possible incompetència. Ara l'Audiència Nacional de Madrid que és la competent ens demana traduir els textos que forment part del contenciós.

I encara més curiós, la vida té aquestes casualitats, que la decisió de declarar-se incompetent, coincidís en el temps amb la licitació per part del ministeri dels primers trams del QuartCinturó.

El Quart Cinturó una infraestructura mal planificada!!!!
No al Quart Cinturó!!!

dimecres, de novembre 15, 2006

NO AL QUART CINTURÓ. MÉS I MILLORS TRENS!!!


La Campanya Contra el Quart Cinturó ha realitzat avui dia 15 de novembre una acció informativa al'estació de RENFE Centre de Granollers per denunciar la desviació dels recursos públics cap a la xarxa de mobilitat amb vehicle privat i en detriment de l'atenció necessària de la xarxa de transport públic. L'acció realitzada per 3 persones disfressades de sardines que, alhora que repartien algunes llaunes de sardines i fulls informatius, reproduïen simbòlicament com viatgen els usuaris de transport públic. Aquesta és una acció programada per la Campanya des de fa temps per tal decontribuir a la difusió de la manifestació contra el QC convocada per al 3 dedesembre a Sabadell.

Malauradament, perquè tant de bo no existissin, coincideix en el temps amb els incidents greus que està tenint la xarxa de transport ferroviari (23 en els darrers mesos). Aquests fets posen de relleu que els problemes no són exclussivament de gestió, sinó que són de planificació i execució de compromissos d'inversions. La manca d'inversió a la xarxa de Rodalies de RENFE els darrers anys i le sobres de la nova via del TAV estan fent emergir el descuit amb què l'Estat tracta els mitjans de transport públic. Tot això mentre ens bombardegen contínuament amb missatges apel·lant a la responsabilitat dels ciutadans davant el canvi climàtic i convidant-nos a desplaçar-nos de la manera més sostenible possible.

El creixement dels usuaris de Rodalies els 10 darrers anys s'ha doblat, però les inversions han estat pràcticament inexistents. Els trens de rodalies són insuficients i estan massificats (viatgem com a sardines). A més, l'estat depriment de les estacions i les dificultats d'accessibilitat es perpetuen enel temps. Durant l'any 2006 l'Estat ha iniciat la licitació del tram Abrera-Terrassa del Quart Cinturó, amb un pressupost de 254 milions d'euros. Aquest és l'import que ara l'Estat promet (ja ho veurem si ho farà) invertir a la xarxa deRodalies, un import que fa anys que ens vénen anunciant. Amb els diners que costaria el Quart Cinturó en la seva totalitat es podria millorar molt significativament el servei de la xarxa actual, augmentar les freqüències, i fins i tot projectar i construir noves línies que contribueixin a convertir el transport públic en una opció digna i competitiva, energèticament eficient, i ambientalment sostenible.

Aquestes setmanes els partits polítics amb representació parlamentària estan negociant els pressupostos de l’estat del 2007. Mentre alguns sectors pressionen perquè s’acabi d'executar el Quart Cinturó fins a Granollers iSant Celoni, amb l’únic argument que cal atreure inversió per ainfraestructures a Catalunya, moltes entitats i persones ens oposem al QuartCinturó perquè pensem que hi ha inversions molt més necessàries i prioritàries. Entre aquestes inversions imprescindibles hi ha la millora dela xarxa de Rodalies de RENFE.

La construcció del Quart Cinturó comportaria la pèrdua irreversible de molts espais agrícoles i forestals de gran valor natural i paisatgístic, els quals també compleixen una funció social i lúdica. El Quart Cinturó fragmentaria el territori i fomentaria l’especulació. A més, el Quart Cinturó no resoldria els problemes de mobilitat, per als quals hi ha solucions més sostenibles, com ara la millora de la xarxa de carreteres secundàries, l’eliminació delspeatges i la potenciació d’un model de transport públic basat en el ferrocarril.

NO AL QUART CINTURÓ. MÉS I MILLORS TRENS!!!

dilluns, de novembre 13, 2006

Quasi 15 anys de feina (I)

L’any 1992 quatre entitats de Sabadell van organitzar les jornades de debat “El Quart Cinturó i el medi ambient”. Aquesta primera col·laboració entre l’ADENC, la Unió Excursionista de Sabadell (UES), la Unió de Pagesos i la Comissió Ecològica de la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell va ser l’embrió de Quart Cinturó: Quitrà o Vida?.

No es tractava d’una entitat ni d’una coordinadora, simplement de posar nom a un vincle estable amb l’objectiu comú de generar debat i qüestionar el Quart Cinturó. El 29 de maig de 1994 va tenir lloc el primer acte reivindicatiu massiu contra el Quart Cinturó: una marxa al bosc de Can Deu, en què van participar 4.000 persones i que va rebre el suport de més de setanta entitats d'arreu del Vallès.

A partir de l’experiència de Quitrà o Vida? va sorgir la necessitat de coordinar-se amb entitats d’altres poblacions, i així va néixer la Campanya Contra el Quart Cinturó (CCQC). Des dels seus inicis, la CCQC presentava aspectes innovadors. Per exemple, en la seva composició, perquè incorporava entitats i persones a títol individual. D’altra banda, es volia agrupar tot tipus de col·lectius del conjunt del territori afectat, superant el marc estrictament ecologista. Per aquest motiu es van dedicar molts esforços a incorporar associacions veïnals, partits polítics, entitats culturals, sindicats, AMPA’s, grups de cultural popular, etc.

També van ser innovadors altres aspectes: totes les decisions es prenien en reunions plenàries, formades per totes les persones assistents, ja fos en representació d’un col·lectiu o a títol personal. Per tant, absència d’un òrgan decisori electe i, d’altra banda, absència de la figura del portaveu únic. Inicialment, les reunions es feien cada cop en una població, tot i que amb el pas del temps, el fet de mantenir molts membres actius a Sabadell va convertir aquesta població en una mena de seu de les plenàries. Al llarg de tots aquests anys, la CCQC ha estat diversa fins i tot en els aspectes més formals: el telèfon i el fax corresponen a una de les entitats, l’adreça postal a una de les persones actives, la pàgina web la manté un altre membre actiu, les reunions es fan a la seu d’una altra de les entitats... I tot aquest treball s’ha fet sempre des del voluntariat i la cooperació entre les diferents organitzacions.